Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Okręgowy Ośrodek
Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o.


Wyceny

Wycena nieruchomości i ruchomości

Nieruchomości
więcej
Pojazdów i maszyn
więcej
Wyposażenia firm
więcej
Sprzętu rolnego
więcej
Szkód majątkowych
więcej

Doradztwo

Doradztwo techniczno-prawne

Opinie i ekspertyzy budowlane
więcej
Kontrole i przeglądy techniczne
więcej
Prawne
więcej
Techniczno-projektowe
więcej
Rolnicze
więcej

Inne usługi:

Fundusze europejskie
więcej
Kancelaria tajna
więcej

Szkolenia i Doradztwo

Nasza oferta szkoleń i doradztwa

BHP

Prowadzimy szkolenia dedykowane dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, wszystkich pracowników w tym dla pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych. Jeśli jesteś właścicielem firmy i zatrudniasz pracowników, takie szkolenie jest obowiązkowe.

 

Praktyki na rzeczoznawców majatkowych

Organizujemy praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. W trakcie praktyki odbywają się seminaria tematyczne związane z szacowaniem poszczególnych rodzajów nieruchomości.

 

Wycena - Szkody łowieckie

Wyceniamy szkody gospodarcze wyrządzone przez dziko żyjącą zwierzynę. Pomagamy w sporach co do wysokości odszkodowania należnego za powstałe szkody łowieckie. Współpracujmy z podmiotami gospodarczymi, klientami indywidualnymi, a także kołami łowieckimi, które szkodami łowieckimi się zajmują.

 

Doradztwo - Zamówienia publiczne

Doradzamy zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na każdym etapie postępowania. Pomagamy w przygotowaniu postępowania oraz zapewniamy wsparcie w trakcie postępowania. Reprezentujemy przed KIO i wszelkimi sądami. Świadczymy pomoc prawną na potrzeby konkretnego postępowania.

 

Stowarzyszenie SITR

Informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. Reprezentuje dzisiaj interesy całej społeczności specjalistów rolnych, a szczególnie pięciotysięcznej rzeszy członków działających aktywnie w wielu w oddziałach regionalnych. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie i polonijne środowisko inżynierskie.

SITR wkracza ze swoją działalnością szerzej na obszary wiejskie, obejmując swoją aktywnością problematykę rozwojową m.in. w zakresie promocji produktów regionalnych, upraw roślin energetycznych i wykorzystania energii odnawialnej, pochodzącej z działalności rolniczej. Podejmowane przez członków Stowarzyszenia projekty wykraczają poza granice kraju i realizowane były jak dotąd m.in. w Mołdawii, Ukrainie, Chorwacji.

SITR jest członkiem Konsorcjów Europejskich, realizujących projekty z dziedziny energii odnawialnej. Od wielu lat rzeczoznawstwo rolnicze jest korporacyjnym znakiem firmowym SITR. W 2011 r. zmodyfikowany i unowocześniony system rzeczoznawstwa rolniczego jest zarządzany przez Centrum Rzeczoznawstwa Rolniczego (CEROL) pod nadzorem Rady Krajowej SITR. Z inicjatywy Zarządu Głównego zawód rzeczoznawcy rolniczego został w wpisany na listę zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia, wyznacza strategiczne kierunki jego rozwoju, występuje w imieniu i interesie Stowarzyszenia i jego członków m.in. jest strażnikiem znaku firmowego i logo SITR; członkowie Zarządu Głównego są jednocześnie przedstawicielami SITR w licznych organizacjach, komitetach i ciałach doradczych wytyczających kierunki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz obszarów wiejskich.

O firmie

OORiD SITR sp. z o.o.

Już ponad 40 lat pomagamy w rozwiązywaniu Państwa problemów. Pomagamy w wycenach nieruchomości, pojazdów, przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń. W naszej ofercie posiadamy ekspertyzy techniczne, projektowanie, szacowanie szkód inwestycyjnych, jak i łowieckich. Dokonujemy wycen nieruchomości i mienia ruchomego dla kredytobiorców, przedsiębiorców, sądów, urzędów i innych podmiotów. Dysponujemy rzeczoznawcami z uprawnieniami państwowymi. Wielu z pośród rzeczoznawców jest biegłymi sądowymi i skarbowymi.

Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa zamówień publicznych dla osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

wiadomości

pracownicy

Zaufali nam

Współpracujemy m.in. z:

Kontakt

OORiD SITR sp. z o.o.

Adres:
ul. Kajki 10/12 lok. 3
10-547 Olsztyn
(wejście od podwórza)

Telefon:
tel: 89 527-47-70

Adres email:
sitr@sitr.olsztyn.pl


Godziny otwarcia: 07:30-16:00

NIP: 739-020-63-09
REGON: 510162191
KRS: 0000018579

NR Konta (mBank):
53 1140 2004 0000 3402 7735 4126