Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Wycena maszyn i sprzętu rolniczego oraz inwentarza żywego.

Wykonujemy wyceny maszyn i sprzętu rolniczego oraz inwentarza żywego, między innymi:

 • wycena płodów rolnych,
 • wycena maszyn i urządzeń dla przemysłu rolnego,
 • wycena traktorów
 • wycena ciągników
 • wycena kombajnów
 • wycena składników majątkowych,
 • wycena drzewostanu

Wyceniamy także żywy inwentarz: całe stada oraz pojedyncze sztuki zwierząt domowych

 • Zwierzęta pociągowe – konie
 • Bydło – krowy,buhaje
 • Konie hodowlane – klacze,ogiery
 • Trzoda – maciory,knury
 • Owce – matki,tryki,skopy
 • Zwierzęta w cyrkach
 • Zwierzęta w ogrodach zoologicznych
 • Składniki aktywów obrotowych:
 • Zwierzęta młode w odchowie:
 • źrebaki cielęta jałówki, buhajki
 • prosięta,warchlaki, maciorki, knurki
 • jagnięta i jarlaki
 • Zwierzęta w tuczu: opasy, konie rzeźne, bekony, tuczniki, drób w tuczu
 • Zwierzęta futerkowe
 • Zwierzęta będące przedmiotem obrotu towarowego(handlowego)
 • Drób hodowlany – nioski, koguty, kurczęta
 • Roje pszczół
 • Zwierzęta udomowione