Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Rzeczoznawca sporządza wyceny wartości pojazdów na podstawie szczegółowych oględzin pojazdu.

Wykonujemy wyceny pojazdów, maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania.

Specjalizujemy się w wykonywaniu wycen, opinii oraz ekspertyz w zakresie:

 • wyceny wartości rynkowej pojazdów,
 • wyceny maszyn i urządzeń technicznych,
 • wycena maszyn leśnych,
 • wyceny nietypowych środków technicznych,
 • ustalenia stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń,
 • ustalenia danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu,
 • ustalenia parametrów pojazdu zabytkowego lub unikatowego,
 • ustalenia zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu,
 • ustalenia jakości przeprowadzonych w pojeździe napraw,
 • ustalenie grubości powłoki lakierniczej,
 • dokumentowania powypadkowych uszkodzeń pojazdów,
 • rekonstrukcji zdarzeń drogowych,
 • określenia wysokości odszkodowania,
 • szczegółową dokumentację fotograficzną,
 • wycena pojazdów specjalistycznych,
 • wycena sprzętu budowlanego, wycena sprzętu drogowego,
 • wycena ciężkiego sprzętu budowlanego,
 • wycena koparek,
 • wycena spychaczy,
 • wycena traktorów,
 • wycena samochodów ciężarowych,
 • wycena ciągników,
 • wycena oszacowanie wartości taboru samochodowego,
 • wycena wartości samochodów osobowych,
 • wycena wartości samochodów ciężarowych,
 • wycena wartości naczep,
 • wycena przyczep,
 • wycena cystern,
 • wycena wózków widłowych,
 • wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych,
 • wycena podnośników.