Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Wycena środków trwałych: ruchomości – wyposażenia przedsiębiorstw.

Wykonujmy wyceny wyposażenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania.

 • wycena sprzętu biurowego,
 • wycena wyposażenia wnętrz, mebli, sprzętu,
 • AGD, maszyn i urządzeń,
 • wycena środków trwałych,
 • wycena środków technicznych,
 • wycena środków niskocennych,
 • wycena sprzętu RTV, AGD,
 • wycena sprzętu komputerowego,
 • wycena wyposażenia przedsiębiorstw i gospodarstwa domowego,
 • wycena wyposażenia parku maszynowego,
 • wycena wyposażenia warsztatów,
 • wycena stanów magazynowych,
 • wycena urządzeń mierniczych i pomiarowych,
 • wycena ruchomości inne,
 • wyposażenia, mebli , towarów, przyrządów, narzędzi, wykrojników itp.

 

Wyceny są sporządzane do celów:

 

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zawarcia umów leasingowych,
 • wycena składników przedsiębiorstwa,
 • wycena dla warunków sprzedaży wymuszonej,
 • wycena dla sprzedaży likwidacyjnej,
 • wycena dla celów podatkowych,
 • oszacowanie trwałej utraty wartości,
 • sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie,
 • oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej, w przypadku szkody całkowitej,
 • ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych,
 • oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej,
 • oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku,
 • oszacowanie wartości za bezumowne korzystanie.