Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Oceniamy stan techniczny budynków, wykonując ekspertyzy techniczne oraz opinie i orzeczenia techniczne obiektów komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych i zabytkowych w zakresie technologii robót  budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego.

Oceniamy stan techniczny budynków, wykonując ekspertyzy techniczne oraz opinie i orzeczenia techniczne obiektów komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych i zabytkowych w zakresie technologii robót  budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego.

W ramach ekspertyz technicznych i budowlanych wykonujemy:

 • ekspertyzy techniczne konstrukcji budowlanych i inżynierskich w zakładach przemysłowych,
 • ekspertyzy techniczne garaży podziemnych,
 • ekspertyzy techniczne posadzek przemysłowych z projektem naprawy uszkodzeń,
 • ekspertyzy ugięć i pęknięć elementów konstrukcyjnych wraz z projektem wzmocnienia lub naprawy,
 • ekspertyzy nieszczelności pokryć dachowych oraz izolacji pionowych i poziomych,
 • ekspertyzy techniczne wpływu oddziaływania realizowanych obiektów na zabudowę sąsiednią,
 • ekspertyzy stanu technicznego obiektów po pożarze,
 • ekspertyzy techniczne w zakresie usuwania wad.

W ramach opinii i orzeczeń technicznych zapewniamy:

 • ocenę prawidłowości i jakości wykonania robót budowlanych,
 • ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa i warunków użytkowania,
 • ocenę stanu technicznego konstrukcji betonowych, stalowych, murowych i drewnianych,
 • ocena wykonania robót budowlanych: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne,
 • analizę rozwiązań projektowych konstrukcji stalowych i żelbetowych,
 • analizę uszkodzenia konstrukcji,
 • analizę zużycia obiektu,
 • analizę awarii konstrukcji,
 • analizę zawilgocenia elementów budowlanych: posadzki, ściany, stropy, wraz z projektem naprawy uszkodzeń,
 • analizę techniczną określającą możliwość dociążenia konstrukcji, nadbudowy, rozbudowy i zmiany przeznaczenia obiektu,
 • analizy techniczne określające możliwość wykonania przebić przez elementy konstrukcyjne lub usunięcie elementów konstrukcyjnych wraz z projektem rozwiązań zastępczych,
 • inwentaryzację i analizę stanu technicznego fundamentów, murów oporowych, nasypów.
 • wycena robót budowlanych: kosztorysy budowlane, ustalenie wartość robót do odszkodowania,
 • świadectwa, charakterystyki, audyty i inwentaryzacje energetyczne

Wykonujemy opinie i ekspertyzy na budynki, budowle, mieszkania, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe,lokale mieszkalne. Wszelkie elementy konstrukcyjne i budowlane: fundamenty, ściany, stropy, dachy, izolacje termiczne i przeciw wilgociowe, drogi i sieci zewnętrzne.