Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Zajmujemy się projektowaniem instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, biurowych, obiektów użyteczności publicznej, lokali użytkowych, usługowych, osiedli, domków jednorodzinnych.

Zakres usług w ramach projektowania obejmuje:

  • projektowanie sieci wodociągowych i sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami,
  • projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompleksowe koncepcje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla całych zlewni,
  • wykonujemy dokumentacje projektowe instalacji wod-kan, CO, gazu,
  • projektowanie sieci i instalacji elektrycznych,
  • projektowanie budowli i konstrukcji (domy jednorodzinne wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej),
  • projektowanie instalacji fotowoltaicznych,
  • projektowanie instalacji solarnych,
  • projektowanie dróg, chodników i parkingów,
  • projektowanie sieci przeciwpożarowych i alarmowych.

Dla wyżej wymienionych usług projektowania, wykonujemy kosztorysy oraz przeprowadzamy nadzór techniczny.