Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Rzeczoznawca majątkowy określając wartość danej nieruchomości uwzględnia w procesie wyceny uwarunkowania rynkowe, prognozy koniunkturalne na rynkach nieruchomości, stan prawny, ewidencyjny, planistyczny i faktyczny nieruchomości z uwzględnieniem standardu, stanu technicznego części składowych nieruchomości, technologii oraz stopnia zużycia technicznego.

Wykonujemy wyceny nieruchomości, między innymi:

 • wycena lokali mieszkalnych, lokali użytkowych
 • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych,
 • wycena gruntów, budowli, obiektów komercyjnych, biurowych
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych,
 • wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wycena materiałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórki,
 • wycena nasadzeń,
 • wycena nakładów na nieruchomości,
 • wycena nieruchomości w trakcie budowy.

 

Wyceny przygotowujemy dla:

 • wycena nieruchomości dla ustalenia ceny sprzedaży lub wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wycena nieruchomości w celu ustalenia wartości lokali mieszkalnych np. w związku z przekształceniem prawa do lokalu,
 • wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, kredytu bankowego,
 • wycena nieruchomości w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty adiacenckiej lub planistycznej,
 • wycena nieruchomości w celu określenia odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • wycena nieruchomości w celu określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • wycena nieruchomości w celu podziału majątku,
 • wycena nieruchomości w celu zniesienia współwłasności,
 • wycena nieruchomości w celu wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów).