Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl
Kupuj samochód pod czujnym okiem rzeczoznawcy

Kupuj samochód pod czujnym okiem rzeczoznawcy

Kupuj samochód pod czujnym okiem rzeczoznawcy Znane są przypadki, że dopiero po zakupie używanego auta, w czasie pierwszych tygodni eksploatacji, na jaw wychodzą usterki wcześniej ukryte przez sprzedającego. Nieszczelny bak, cofnięty licznik przebiegu czy maskowanie uszkodzeń pojazdu to przykłady najczęstszych przewinień nieuczciwych sprzedawców. Kupno samochodu zawsze wiąże się z dużym wydatkiem. Zanim więc dokonamy wyboru, robimy dobre rozpoznanie – przeglądamy ogłoszenia w prasie i w internecie, odwiedzamy dealerów i autokomisy. I zazwyczaj robimy to sami bądź w asyście kogoś z rodziny czy przyjaciół. Ale nawet jeśli dobrze się przygotujemy z teorii, dokładnie obejrzymy auto i zrobimy jazdę próbną, może się okazać, że kilka tygodni po zakupie w naszym nowym nabytku zaczyna coś stukać i pukać, pojazd wpada w drgania, wycieka olej, nierówno zużywają się opony, a po wizycie w myjni pojawia się woda w kabinie i wychodzą na jaw ubytki lakieru, które wcześniej sprytnie zamaskował sprzedawca. Jak się więc uchronić przed takimi przykrymi niespodziankami? Najprościej jest skorzystać z usług rzeczoznawcy, który jeszcze przed zakupem auta dokona profesjonalnych oględzin i sporządzi ekspertyzę. Usługa kosztuje kilkaset złotych. Nie jest więc to jakąś ogromna kwota, biorąc pod uwagę możliwe straty generowane przez naprawę kolejnych usterek i wad oraz problem z późniejszym odsprzedaniem auta za zadowalającą nas cenę. Wynajęty przez nas rzeczoznawca może sam pojechać do sprzedawcy i obejrzeć wskazane przez nas auto lub też razem z nami uczestniczyć w oględzinach. Odpowie też wyczerpująco na wszystkie nasze pytania i rozwieje lub potwierdzi wątpliwości dotyczące stanu technicznego, identyfikacji pojazdu, prawidłowości załączonych dokumentów (szczególnie aut niezarejestrowanych w Polsce). Szczegółowe oględziny i jazda próbna pozwolą na dokładna ocenę stanu technicznego zespołów pojazdu i przebyte naprawy. Szczególnie...
Praca: Zostań rzeczoznawcą lub ekspertem

Praca: Zostań rzeczoznawcą lub ekspertem

Zapraszamy do współpracy z Okręgowym Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Olsztynie Miejsce i forma współpracy: zdalnie (woj. warmińsko-mazurskie), Rodzaj umowy: indywidualne umowy, dla osób fizycznych oraz z własną działalnością gospodarczą. Poszukujemy rzeczoznawców i ekspertów w następujących dziedzinach: • wycen nieruchomości i zabudowań, najlepiej z uprawnieniami do wycen pod kredyty hipoteczne • inżynierów i magistrów budowlanych do wykonywania ekspertyz i opinii budowlanych • specjalistów ds. remontów budowlanych (odszkodowania, ubezpieczenia, prawidłowość przeprowadzonych napraw) • wycen wartości pojazdów i ich uszkodzeń (samochody, wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia) • osób do negocjacji z ubezpieczycielami (doświadczenie w pracy w firmie ubezpieczeniowej będzie dodatkowym atutem) • wycen inwentarza żywego i martwego • upraw rolnych: nasion, zasiewów, plonów • poprawności wykonanych usług przy montażu i produkcji (mebli, podłóg, okien, sprzętu RTV i AGD) Nie posiadasz państwowych uprawnień rzeczoznawcy? Zostań rzeczoznawcą SITR. Osoby posiadające wyższe wykształcenie mogą ubiegać się o członkostwo w stowarzyszeniu SITR, dzięki któremu można uzyskać oficjalny tytuł rzeczoznawcy SITR, który upoważnia do wydawania opinii, ekspertyz i sporządzania wycen. Od kandydatów oczekujemy: Doświadczenia i wykształcenia w swojej specjalizacji, dyspozycyjności, odpowiedzialności. Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą, proszeni są o przesłanie CV pod adres e-mail: sitr@sitr.olsztyn.pl Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod: www.sitr.olsztyn.pl 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3, tel. 89 527 47 70, e-mail sitr@sitr.olsztyn.pl, www.sitr.olsztyn.pl Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz....
Szacowanie i odszkodowanie za szkody łowieckie

Szacowanie i odszkodowanie za szkody łowieckie

Szacowanie i odszkodowania szkód łowieckich Szkody łowieckie od dziesiątek lat stanowią dla wielu rolników źródło realnych strat ekonomicznych, Odszkodowanie na podstawie prawa łowieckiego przysługuje tylko za szkody wyrządzone przez dzikie, jelenie, sarny, daniele i łosie. Szkody spowodowane przez inne gatunki zwierząt nie są uznawane przez prawo łowieckie. Wiosna i jesień są okresami nasilenia szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Jesień to okres ostatecznego określania wartości szkód i wypłaty odszkodowań dla poszkodowanych rolników. Dzierżawca lub zarządca obwody łowieckiego informuje właściwy miejscowo zarząd gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dzięki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych. Wstępnego szacowania, zwanego dalej „oględzinami” i szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani „szacującymi”, przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zgłoszenie szkody łowieckiej Poszkodowany zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń (informacje o takiego osobie można uzyskać w urzędzie gminy) w ciągu 7 dni of jej powstania; ze względów dowodowych najlepiej wysłać zgłoszenie listem poleconym lub osobiście; za potwierdzeniem na kopii; Poza danymi adresowymi wniosek powinien zawierać: Stwierdzenie: „zgłaszam szkodę….” a następnie, Określenie daty powstania szkody Przypuszczenie gatunku zwierzyny, która szkodę wyrządziła Miejsca wystąpienia szkody (nr działki, nr obrębu geodezyjnego) Rodzaju uprawy lub płodu rolnego, opisu szkody i jej rozmiaru (m2, % uszkodzenia, ton, kg) według oceny rolnika; sam opis szkody nie ma formalnego znaczenia z punktu widzenia procedury szacowania, jednak na etapie sprawy sądowej staranność przy sporządzeniu tego opisu jest argumentem na korzyść rolnika; Do wniosku można dołączyć materiał graficzny, np. nagranie video, zdjęcia zniszczonego fragmentu pola; można wskazać w zgłoszeniu na udział w...
Rzeczoznawca – wycena nieruchomości

Rzeczoznawca – wycena nieruchomości

Rzeczoznawca. Zawód rzeczoznawcy majątkowego obliguje osobę z uprawnieniami do posiadania wiedzy z różnych dziedzin związanych z nieruchomościami. To osoba, która obiektywnie oszacowuje za jaką cenę może zostać sprzedana dana nieruchomość, aby żadna ze stron nie została poszkodowana. Rzeczoznawca Olsztyn: Częstym zjawiskiem na rynku obrotu nieruchomościami w Olsztynie jest zawyżanie cen przez sprzedających oraz zaniżanie ich przez kupujących. Każdy sprzedający chciałby dostać jak najwięcej za swoją własność, a cena niejednokrotnie przekracza możliwości kupujących. Natomiast kupujący, nie posiadając fachowej wiedzy, nie doceni wielu cech danej nieruchomości, co znacząco zaniża w jego oczach jej wartość. Następstwem obu sytuacji jest brak przeprowadzenia transakcji. Wycena nieruchomośći: Rzeczoznawca majątkowy sprawdza stan prawny nieruchomości. Chroni to osoby kupujące przed kupnem nieruchomości z obciążeniami, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć korzystanie z niej. Ponadto przy wycenie sprawdzany jest również stan techniczny wszystkich części składowych nieruchomości, a stopień ich zużycia ujmowany jest w wycenie. Daje to nam jasny wgląd w kondycję budynków czy budowli. Nie każdy musi być biegły w sprawach budownictwa, administracji czy planowania przestrzennego. Dlatego właśnie mamy specjalistów, którzy pomagają w wybranych dziedzinach życia społecznego. Jednym z takich specjalistów z dziedziny nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy, który za każdą swoja wycenę odpowiada uprawnieniami, jeśli okaże się ona stronnicza. Jest on gwarantem rzetelnego oszacowania wartości danej...
Dlaczego warto korzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Dlaczego warto korzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Każdy lubi, gdy go chwalą, ale chyba najbardziej młodzi ludzie, którzy kupili stary dom i go wyremontowali. Spodziewali się, że na uroczystym otwarciu z ust zachwyconych gości popłyną komplementy.Nniestety, goście po kilku zdawkowych pochwałach, wyszli na taras i zaczęli krytykować zbyt wysoką cenę, jaką zapłacono za stary domu… i nieforemną działkę. Jeśli – powiedział jeden z nich – daliście za niego 450 tys., to za dużo, bo on wart był nie więcej niż 400 tys. Kupiliście w emocji, bo wam się podoła lokalizacja, a do wszelkich transakcji trzeba podchodzić na chłodno. Trzeba było powiedzieć, że kupujecie dom-powiedział drugi, to bym wam polecił dobrego rzeczoznawcę, który ostatnio uratował klientowi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprzedawca za mieszkanie chciał 300 tys. a ten rzeczoznawca wycenił mieszkanie na 235 tys. zł. i przekonywująco uzasadnił, dlaczego ono powinno kosztować tylko tyle. Były właściciel po kilku dniach namysłu przyjął zaproponowane warunki. Wycena przygotowana przez rzeczoznawcę, zawsze jest poważniej jest traktowana przez obie układające się strony. Do dyskusji włączyli się inni goście, którzy poddawali korzystne przykłady kupna i sprzedaży domów, działek. mieszkań i lokali po wycenie przez rzeczoznawców. Rozdyskutowani goście nawet nie zauważyli, że zasmuceni gospodarze opuścili ich towarzystwo. Jeśli nie chcecie przeżywać takich smutnych uroczystości, to zawsze przed kupnem lub sprzedażą działki, domu, mieszkania korzystajcie z usług rzeczoznawców Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR w...