Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Wyceniamy szkody wyrządzone przez dziko żyjącą zwierzynę. Pomagamy w sporach co do wysokości odszkodowania.

Szkody łowieckie są to zniszczenia na płodach rolnych i uprawach wyrządzone przez dziko żyjąca zwierzynę.

Jeżeli dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny doprowadza do powstania szkody na polu uprawnym, wówczas odpowiedzialnym za oszacowanie szkody oraz wypłaty należnego odszkodowania jest  właściwe dla danego obszaru koło łowieckie. Natomiast jeżeli szkody zostały dokonane przez żubry, niedźwiedzie, wilki i bobry odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

Procedury zgłaszania szkód, sposób ich oszacowania i terminy wypłat są szczegółowo określone przez takie akty prawne jak Ustawa z dn. 13 października 1995r. Prawo łowieckie oraz Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.