Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

SITR

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne
Inżynierów i Techników Rolnictwa

Skład osoby władz oddziału SITR w Olsztynie

Prezes Honorowy – Jan Ciołkowski

Zarząd oddziału

Arkadiusz Bieniek – Prezes
Wojciech Wacewicz – Zastępca
Jerzy Napiórkowski – Zastępca
Piotr Janusz – Zastępca
Bogumił Markuszewski – Sekretarz
Henryk Bolejko – Skarbnik
Katarzyna Ślimak-Duda – Członek
Jerzy Mićko – Członek
Marek Oktawiusz Mićko -Członek

Komisja Rewizyjna

Paweł Kowalczyk – Prezes
Zbigniew Sygut– Zastępca
Stanisław Skwarzec – Sekretarz

Sąd Koleżeński

Jan Grycko – Przewodniczący
Roman Borkowski – Zastępca
Regina Walas-Panuchno– Sekretarz

Delegaci na Krajowy Zjazd SITR

Arkadiusz Bieniek – Delegat Wojciech Wacewicz – Delegat Piotr Janusz – Zastępca delegata

Delegaci do WMFSNT NOT w Olsztynie

Jerzy Napiórkowski – Delegat Arkadiusz Bieniek – Delegat

Uprawnieni do składania w imieniu ZO SITR w Olsztynie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Arkadiusz Bieniek
Wojciech Wacewicz
Henryk Bolejko

Rejestr rzeczoznawców

 

Nazwisko, imię i nr uprawnień Specjalność
Borkowski Roman – 1/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.
Dubas Jan, Wiesław – 2/OL/2011 Energia odnawialna;
Organizacja i zarządzanie.
Grabowski Kazimierz – 4/OL/2011 Produkcja i hodowla roślin;
Chemia rolnicza i ochrona roślin;
Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo.
Grycko Jan – 5/OL/2011 Organizacja i zarządzanie;
Ekonomika i rachunkowość.
Jaroniec Marian – 6/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.
Jacuński Karol- 7/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.
Frąszczak Zbigniew, Jerzy – 8/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu
Kowalczyk Paweł – 9/OL/2011 Inwestycje i budownictwo.
Kozłowski Mirosław – 10/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.
Płoski Marek – 11/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.
Napiórkowski Jerzy – 12/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.
Prejs Barbara – 13/OL/2011 Organizacja i zarządzanie;
Ekonomika i rachunkowość
Potapiuk Alfred – 14/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu;
Energia odnawialna.
Przestrzelski Marian – 15/OL/2011 Organizacja i zarządzanie;
Ekonomika i rachunkowość.
Skwarzec Stanisław – 17/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.
Sańko Witold – 18/OL/2011 Organizacja i zarządzanie;
Ekonomika i rachunkowość;
Dywersyfikacja działalności i kapitału.
Tatarczuk Władysław – 21/OL/2011 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.
Wacewicz Wojciech – 22/OL/2011 Organizacja i zarządzanie;
Ekonomika i rachunkowość.
Zysk Zbigniew – 24/OL/2011 Inwestycje i budownictwo.
Brandt Barbara – 245/OL/2012 Produkcja i hodowla roślin;
Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo;
Ekonomika i rachunkowość.
Bieniek Arkadiusz – 276/OL/2013 Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo;
Chemia rolnicza i ochrona roślin.
Janusz Piotr – 277/OL/2013 Produkcja i hodowla roślin;
Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo;
Chemia rolnicza i ochrona roślin.
Kłębukowski Grzegorz – 278/OL/2013 Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo.
Krzebietke Sławomir – 279/OL/2013 Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo;
Chemia rolnicza i ochrona roślin;
Produkcja i hodowla roślin.
Kwit Krystian – 280/OL/2013 Chemia rolnicza i ochrona roślin.
Markuszewski Bogumił – 281/OL/201 Chemia rolnicza i ochrona roślin;
Produkcja i hodowla roślin.
Sowiński Paweł – 282/OL/2013 Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo.
Mićko Jerzy – 283/OL/2013 Energia odnawialna.
Marcinkowski Tadeusz – 288//OL/2014 Chemia rolnicza i ochrona roślin;
Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo.
Osiński Andrzej – 289/OL/2014 Organizacja i zarządzanie;
Produkcja i hodowla roślin;
Chów i hodowla zwierząt;
Ekonomika i rachunkowość.
Terlikowski Jerzy – 290/OL/2014 Produkcja i hodowla roślin;
Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo;
Chemia rolnicza i ochrona roślin.
Terlikowska Krystyna – 291/OL/2014 Produkcja i hodowla roślin;
Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo;
Chów i hodowla zwierząt.
Liziński Tadeusz – 292/OL/2014 Organizacja i zarządzanie;
Produkcja i hodowla roślin.
Szczyglak Piotr – 301/OL/2014 Maszyny, urządzenia, wyposażenie i środki transportu.