Olsztyn, ul. Kajki 10/12 lok. 3 89 527 47 70 sitr@sitr.olsztyn.pl

Wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów niejawnych.

Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR umożliwia zawarcie umowy na użyczenie kancelarii tajnej wraz z autonomicznym systemem komputerowym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.
  • posiadamy stanowisko komputerowe z ploterem (drukarka wielkoformatowa) + drukarka kolorowa
  • pion ochrony informacji niejawnych
  • szafa metalowa do przechowywania dokumentów
  • pomieszczenie kancelarii niejawnej spełnia wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
Udostępniamy kancelarię tajną na potrzeby uczestniczenia w przetargach dla jednostek przetwarzających informacje niejawne.
Kancelaria tajna na potrzeby wykonania projektu. Możliwość tworzenia opracowań i wydruków na certyfikowanych urządzeniach.